Các lệnh đế chế cơ bản – lệnh aoe

Sau đây là một số lệnh đế chế cơ bản hỗ trợ chơi đế chế, tuy nhiên các bạn không nên lạm dụng sử dụng lệnh đế chế nhiều quá sẽ dẫn đến nhàm game và khó nâng cao tay nghề AOE của bản thân

POW BIG MAMA Trẻ em cực mạnh

GRANTLINKSPENCE Động vật trên bản đồ cực khoẻ và nhanh (rất khó săn bắn)

DIEDIEDIE Tất cả đối thủ chết hết

RESIGN Thua luôn

REVEAL MAP Bản đồ đầy đủ

PEPPERONI PIZZA Xin 1000 lương thực (quá xưa)

COINAGE Xin 1000 vàng

WOODSTOCK Xin 1000 gỗ

QUARRY Xin 1000 đá

PHOTON MAN Lính nguyên tử bắn laze

GAIA Bạn điều khiển được thú vật (khá vui, tuy nhiên sẽ không điểu khiển được người nữa)
HARI KARI Tự huỷ diệt
FLYING DUTCHMAN Thuyền bắn đá đi trên đất liền siêu mạnh
NO FOG Bản đồ sáng
STEROIDS Xây nhanh, hái hoa quả nhanh, đào vàng, chặt gỗ nhanh, đào đá nhanh, nói chung là tất cả đều nhanh trừ làm ruộng xây nhà, sửa nhà, thuyền và … đánh nhau.

BIGDADDY Ô tô thể thao bắn súng ĐEN (cực mạnh)

BIG MOMMA Ô tô thể thao bắn súng TRẮNG (cực mạnh)

KILLX Giết bot X (máy chủ)

HOMERUN Chiếm luôn nhà của đối phương, tác dụng như phù thuỷ

BIG BERTHA Cẩu đá cực mạnh

ICBM Giúp zip bắn xa thêm +100

HOYOHOYO Giúp phù thuỷ nhanh hơn và khoẻ hơn (1000 máu)

DARK RAIN Cung A biến thành cây (máu và tầm xa đều tăng)

BLACK RIDER Ngựa cung R chuyển thành ngựa cung C

UPSIDFLINTMOBILE Ngựa cung (ngựa R) chạy và bắn cực nhanh

MEDUSA Nông dân chết –> ngựa cung –> cẩu đá (Nông dân 3 đời)

STORMBILLY Robot cực mạnh

CONVERT THIS! Phù thuỷ chiến cực mạnh

BIG MOMMA Ô tô thể thao bắn tên lửa

POW Trẻ em đi xe đạp 3 bánh bắn súng ngắn

KING ARTHUR Chuyển hết đại bàng trên bản đồ thành rồng

search:

Leave a Reply