Hack Đột Kích 1151 – Hack Map Mới Hy Lạp 1151

Thân chào các xạ thủ!

Một bản đồ mới được dành cho chế độ Đặt Bom và Đấu Đơn nhưng nếu quan sát kỹ bạn sẽ nhận thấy bản đồ Hy Lạp có rất nhiều điểm tương đồng với bản đồ Hội Hoa Đăng. Chúng ta sẽ có dịp tham quan chiến trường mới này trong phiên bản Hack Đột Kích 1151 sắp tới.

8

Hack Đột Kích 1151 – Hack Map Mới Hy Lạp 1151 

search:

Leave a Reply