Hack Đột Kích 1157 – Hack Map Đấu Đội Mới 1157

Thân chào các xạ thủ!

Như trở thành thông lệ mỗi khi có chế độ chơi mới trong mỗi phiên bản Hack Đột Kích thì sẽ đi kèm với đó luôn là một map mới để chúng ta có thể trải nghiệm hết về chế độ chơi mới trong phiên bản Hack Đột Kích 1157. Để có thể chơi được tại chế độ Bất tử các bạn chỉ có thể chơi được tại map mới mang tên Cầu Cảng.

8

Hack Đột Kích 1157 – Hack Map Đấu Đội Mới 1157 

Leave a Reply